Medewerkers

Gera Hoekstra

Gera Hoekstra
Huisarts

Mijn naam is Gera Hoekstra en ik heb per 1 juli 2007 de praktijk overgenomen van dr. Luyendijk.

Sinds 2002 ben ik huisarts en heb ik in Alphen aan de Rijn gewerkt. In 1990 ben ik met mijn opleiding tot arts gestart in Groningen. Daar heb ik de eerste jaren van mijn huisartsenopleiding gevolgd. Hierna heb ik mijn opleiding voltooid in Leiden. Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdagmorgen en de vrijdag.

 

Martijn Struik
Huisarts

Werkzaam op donderdag in de praktijk van dr. Hoekstra. Tevens heeft dr Struik twee maal in de maand een middag- en avondspreekuur op de dinsdag.  Via de app App Dokter Dichtbij of online Online afspraak maken kunt u bij hem een afspraak inplannen.

Dinja Scholten

Dinja Scholten
Doktersassistente

Na mijn opleiding als doktersassistente heb ik 5 jaar gewerkt in de praktijk van dr. Luyendijk.
Ik ben werkzaam als assistente voor Dr Hoekstra.

Werkdagen: maandag, woensdagmorgen, donderdag.

Sandra Plette

Sandra Plette
Doktersassistente

Sinds januari 2011 ben ik voor 2 dagen werkzaam in de praktijk van Dr. Hoekstra. Voordat ik in de praktijk van Dr Hoekstra begon, ben ik bijna 10 jaar werkzaam geweest als doktersassistente aan het Noorderplein 5. Ik hoop samen met u een professionele werkrelatie op te kunnen bouwen, en zo een vertrouwd gezicht binnen deze praktijk te worden.  

Werkdagen: dinsdag en vrijdag

Francine van Toor

Francine van Toor
Praktijkondersteuner POH-somatiek

Sinds december 2004 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner. Ik heb hiervoor een speciale opleiding gevolgd aan de Hogeschool Ede. Ik houd mij bezig met de diabeteszorg, begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en neem longfunctietesten af. Mijn werkdagen zijn de dinsdag, woensdag en donderdag. Naast de consulten op de praktijk, bezoek ik ook patiënten thuis.

Marieke  Herdick

Marieke Herdick
POH somatiek

Mijn naam is Marieke Herdick en sinds eind 2016 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner-somatiek voor de huisartsenpraktijk Noorderplein. Namens de huisartsen houd ik spreekuren die betrekking hebben op de volgende aandachtsgebieden: Diabetes Mellitus, astma, COPD en het Cardio Vasculair Risico Management. Daarnaast begeleid ik mensen die willen stoppen met roken. Tijdens de spreekuren besteed ik samen met u aandacht aan een zo gezond mogelijke leefstijl.

Ik ben aanwezig op donderdag en vrijdag.

Margot van Leent

Margot van Leent
Praktijkondersteuner POH-somatiek

Sinds 2011 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.
Voor praktijkondersteuner heb ik een opleiding gevolgd aan de Christelijke Hoge
school te Ede.
Ik houd me bezig met de chronische zorg en preventie zorg binnen de
huisartsenpraktijk, hierbij kunt u denken aan diabeteszorg,
astma/COPD, CVRM, ouderenzorg en stoppen met roken. 

Hiervoor draai ik eigen spreekuren en bezoek ik patiënten aan huis.

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Renate Bouwmeester

Renate Bouwmeester
Doktersassistente

Renate doet op de vrijdagmorgen spirometrie (longfunctieonderzoek). Een afspraak voor dit spreekuur kan alleen gemaakt worden op doorverwijzing van uw huisarts.

Jeroen Hamel

Jeroen Hamel
Praktijkondersteuner GGZ

Ik ben Jeroen Hamel en werk sinds 2013 in de praktijk.

Ik ben opgeleid tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en tot praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

Rond 2010 begon mijn werkgever Dimence/Mindfit, met het inzetten van SPV-en als POH-GGZers.

Ik zag de POH functie als een grote kans om mijn wens, dicht op de samenleving en op alle leeftijden gericht werken, verder uit te bouwen.

Ik werk nu geheel als POH GGZer.

Voordien heb ik, in verschillende behandelteams en bij de afdeling Preventie van Dimence, veel ervaring opgedaan met kortdurende, oplossingsgerichte en gedragstherapeutische methodieken, het geven van trainingen en langdurende begeleidingsvormen.

 

Door laagdrempelige toegankelijkheid, samen te onderzoeken wat speelt en welke klachten daar uit voortvloeien, aansluiting te zoeken bij uw wens, streef ik naar het bieden of vinden van hulpverlening op maat, hulpverlening die bij u past.

Wat binnen mijn mogelijkheden valt begeleid/behandel ik zelf, daarnaast kan ik u adviseren welke alternatieve of specifiekere vormen van begeleiding/behandeling in uw situatie het best passend zijn.

 

In overleg met uw huisarts kunt u naar mij verwezen worden.

Hier zijn voor u geen extra kosten aan verbonden.

Linda Roskam

Linda Roskam
Diëtiste

In 2007 heb ik de opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’ afgerond en in maart 2008 ben ik als diëtist bij Diëtheek (zie www.dietheek.nl) aangenomen voor de locatie in Zutphen. Sinds juni 2008 ben ik in Deventer werkzaam aan het Noorderplein, waar ik tegenwoordig op woensdag en donderdag spreekuur heb. De overige dagen heb ik spreekuur in Apeldoorn en doe ik in Deventer huisbezoeken bij oudere cliënten of cliënten die i.v.m. ziekte niet naar de praktijk kunnen komen. Mijn aandachtsgebied is voeding bij kanker, waarvoor ik een Post-HBO opleiding heb gevolgd. Daarnaast heb ik de Post-HBO opleidingen ‘Voeding en Diabetes’ en ‘Eetstoornissen’ gevolgd.

 

Op mijn spreekuur zie ik een diverse groep cliënten, van jong tot oud, voor advies in verband met onder- of overgewicht, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, voedselallergie of -overgevoeligheid, COPD, darmklachten, etc.

 

Voor een afspraak met een diëtist kunt u bellen met het hoofdkantoor van Diëtheek: 088-4253600.

 

 

 

Contact

Telefoon 0570-536760
 

Mw. G.C. Hoekstra, huisarts

Noorderplein 6
7412 VS DEVENTER
Telefoon:
0570-536760
Fax:
0570-615556
Spoedlijn: 0570-536760 toets 1
Buiten kantoortijden:
Spoedpost Deventer: 0570-501777
Routebeschrijving >