Praktijkfolder

Praktijkfolder Mw. G.C. Hoekstra, huisarts


Mw. G.C. Hoekstra, huisarts

Noorderplein 6
7412 VS DEVENTER
Telefoon: 0570-536760
Fax: 0570-615556

Spoedlijn: 0570-536760 toets 1

Buiten kantoortijden:

Spoedpost Deventer: 0570-501777

hoekstra.praktijkinfo.nl


Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur.

Op woensdagmiddag is de praktijk van 12.00u-17.00u gesloten. Voor spoedgevallen wordt waargenomen door huisarts Woudenberg.

Op donderdag werkt Dr. M. Struik in de praktijk van Dr. Hoekstra.

Ons algemeen telefoonnummer is: 0570-536760. We maken voor het telefoonverkeer gebruik van een keuzemenu :

·         Spoed (optie 1)

·         Recept aanvragen (optie 2)

·         Afspraken maken met assistente (optie 3)

 

Indien u geen keuze maakt, krijgt u automatisch de assistente aan de lijn.

Spoedgevallen

Bij verwondingen en andere spoedeisende klachten kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur gebruik maken van de spoedlijn telefoonnummer: 536760  toets 1                                                                                

Gebruik dit nummer uitsluitend voor dringende zaken zodat iedereen die met spoed een huisarts nodig heeft snel geholpen kan worden.                                                                                                                       

Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Gebruik dit nummer uitsluitend voor dringende zaken, zodat iedereen die met spoed een huisarts nodig heeft snel geholpen kan worden. 

Buiten kantooruren en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Salland via telefoonnummer:0570-501777.

Afspraak maken

U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een afspraak maken bij uw huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner, telefoonnummer:0570-536760

Indien u meer tijd dan 10 minuten nodig heeft, verzoeken wij u een dubbele afspraak te maken. Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente altijd naar de reden van de afspraak.

Wij verzoeken u uw afspraak indien nodig tenminste 24 uur van tevoren af te bellen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Dagelijks rijdt Dr. Hoekstra visites tussen 12.00 uur en 14.30 uur.  Een afspraak maken voor een huisbezoek is wenselijk tussen 8.00 uur en 10.00 uur via telefoonnummer: 0570-536760 De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Salland via telefoonnummer: 0570-501777. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost.


Bezoekadres:

Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE DEVENTER 
 


Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.hcdo.nl

Doktersassistente

Dinja Scholten en Sandra Plette, de assistentes, staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken . Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

Vaak krijgt u van onze doktersassistente via de telefoon of aan de balie adviezen over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maakt daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overlegt met uw huisarts over het contact met u. Bij het telefonisch contact met u streeft zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven.

De assistente houdt ook zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • Behandeling van wratten
 • Bloeddrukmetingen
 • 24-uurs bloeddrukmetingen
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Reizigersvaccinatie
 • Uitstrijkje makan in kader van bevolkingsonderzoek
 • Urine nakijken
 • Wondbehandeling
 • Wratten aanstippen
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstesten
 • Tapen en bandageren
 • Zwachtelen

Voor alle handelingen die de assistente verricht moet een afspraak gemaakt worden. U kunt hiervoor kontakt opnemen met de praktijk van Dr. Hoekstra

 tetanuspotjes

 

 

Klachtenprocedure

  Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken. U kunt daarvoor het bijgevoegde klachtenformulier gebruiken.

Klachtenformulier praktijk Hoekstra

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

 

(update mei 2017)

Contact

Telefoon 0570-536760
 

Mw. G.C. Hoekstra, huisarts

Noorderplein 6
7412 VS DEVENTER
Telefoon:
0570-536760
Fax:
0570-615556
Spoedlijn: 0570-536760 toets 1
Buiten kantoortijden:
Spoedpost Deventer: 0570-501777
Routebeschrijving >