Het medische dossier

Geachte heer/mevrouw/familie

Vanaf 1 juli 2001 werken de huisartsen en apotheken uit Deventer samen op dezelfde computer. De medische gegevens, inclusief het medicijngebruik van alle patiënten worden in deze computer opgeslagen.

Het medisch dossier is wel zodanig beveiligd, dat overdag alleen uw eigen huisarts dit kan inzien. Tijdens de avonden en weekenden en gedurende vakanties zorgt uw huisarts ervoor, dat ook de waarnemende huisartsen bij uw dossier kan komen. Hij /zij ziet ook of u lijdt aan een ziekte, die mogelijk te maken heeft met de klachten, die u op dat moment heeft. Het voordeel hiervan is, dat waarnemende huisartsen veel beter de oorzaak van uw klachten kunnen achterhalen. Daardoor zal het voor deze huisarts makkelijker zijn om u een goed advies te geven, hetgeen uw gezondheid ten goede komt. Daarnaast kan de arts ook zien welke medicijnen u al gebruikt, ook als ze door een specialist of een andere arts zijn voorgeschreven en of u misschien overgevoelig bent voor bepaalde middelen. Hiermee kan hij dan weer rekening houden bij eventueel voor te schrijven medicijnen.

De huisartsen gebruiken deze computer ook om recepten naar de apotheken in Deventer te versturen. U krijgt dit recept dus niet zelf mee, tenzij u dit nadrukkelijk wenst, en u hoeft recepten ook niet meer zelf op te halen. De apotheek kan de geneesmiddelen klaarmaken zodra uw recept daar uit de printer rolt, waardoor de wachttijd voor u in de apotheek kan worden bekort.

Wij verwachten dat wij door deze samenwerking onze zorg voor u kunnen verbeteren. Het is echter wel zo, dat alle betrokkenen (huisartsen, apothekers en hun assistentes) zich moeten houden aan het zogenaamde "privacy reglement" (volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit reglement kunt u desgewenst bij uw huisarts of apotheek inzien. Dit houdt in dat iedereen uiterst zorgvuldig met uw gegevens zal omgaan en dat ze nooit zonder reden en alleen met uw instemming zullen worden geraadpleegd.

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief of mocht u wensen dat uw gegevens niet door waarnemende artsen kunnen worden geraadpleegd, maakt u dat dan schriftelijk kenbaar bij uw huisarts.

De Deventer huisartsen en apothekers.

Contact

Telefoon 0570-536760
 

Mw. G.C. Hoekstra, huisarts

Noorderplein 6
7412 VS DEVENTER
Telefoon:
0570-536760
Fax:
0570-615556
Spoedlijn: 0570-536760 toets 1
Buiten kantoortijden:
Spoedpost Deventer: 0570-501777
Routebeschrijving >